Podujatie 18. Celoslovenský seminár detských endokrinológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 18. Celoslovenský seminár detských endokrinológov

    20.01.2023 - 21.01.2023 | Hotel Turiec A. Sokolíka 2, 03601, Martin, Slovakia

Informácie a poplatky

Poplatky:


Registračný poplatok: 30 eur 
Diskusný večer 20. 1. 2023: 30 eur
Obed 21. 1. 2023: 20 eur

Spôsob platby:
•    Po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry
•    V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
•    V hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
•    Online registrácia nutná vopred

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME. Účastníci podujatia dostávajú na záver certifikáty o účasti.


Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 19. 12. 2022.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.
Všetky poplatky spojené s konferenciou musia byť uhradené vopred, najneskôr do 13. 1. 2023.
Registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

Generálny partner

Hlavní partneri

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top