Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • DEŇ DETSKEJ INFEKTOLÓGIE

    23. 09. 2016 | KONGRES Hotel Roca
    Južná trieda 117
    040 01 Košice

Dôležité informácie

Registrácia: 12,00 – 13,00 hod.

Odborný program:
13,00 – 18,00 hod.


Spoločenský večer:
18,30 hod.
Vstupenky na spoločenský večer je potrebné si zakúpiť pri registrácii do 14:00 hod.


Termín na dodanie abstraktov najneskôr do 15.07.2016 na e-mail: kissova@dfnkosice.sk

Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Pediatria (Bratisl.) 2016

Trvanie prednášok: 10 minút


Prihláška na pasívnu účasť: do 16.09.2016

Registrácia možná online na www.amedi.sk

Potvrdenie o účasti

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť: 23.09.2016   6 kreditov
Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky* 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky*    5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
*Prví dvaja


Registračný poplatok: 5 €


Spoločenský večer: 8 €


Spôsob platby

• prevodom na účet
   majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                        Banka: UniCredit Bank
                        Číslo účtu: 1026852003/1111
                        Variabilný symbol: 230916
                        SWIFT: UNCRSKBX
                        IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                        Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely
identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.
• v hotovosti pri registrácii

Rezervácia ubytovania – Individuálne

KONGRES Hotel Roca
Južná trieda 117, 040 01 Košice
+421 55 685 41 27, +421 917 120 120
info@hotelrocakosice.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top