Podujatie XXX. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXX. Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

    7. – 9. 6. 2023 | Hotel Grand**** Jasná Demänovská Dolina 72

Informácie a poplatky

Dôležité dátumy pre prihlásenie

Pasívna účasť

                                                                                                               Kongresový poplatok 
                                                                                                               pri registrácii a platbe
                                                                                                          do 30. 4. 2023    od 1. 5. 2023
Členovia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii SSS a PA                25,- €                 50,- €
Nečlenovia Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii SSS a PA            50,- €                 60,- €


Kongresový poplatok účastníka zahŕňa náklady spojené s registráciou, organizáciou akreditáciou podujatia a náklady na tlačoviny.
Storno podmienky: registračný poplatok sa prihlásenému účastníkovi nevracia 

 
Aktívna účasť do 30. 4. 2023
Prihlasovanie abstraktov: jhicikova@gmail.com

Ubytovanie a stravovanie do 30. 4. 2023

Storno podmienky pri zrušení rezervácie:

29 - 22 dní pred začiatkom         40 % z ceny 

21 - 15 dní pred začiatkom         60 % z ceny 

14 - 8 dní pred začiatkom           80 % z ceny 

7 a menej dní pred začiatkom  100 % z ceny 

 

Registrácia na podujatie - online 

Spôsob platby
•    po online registrácii úhrada zálohovej faktúry
•    v prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra;
     prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry
•    v hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
•    online registrácia nutná vopred

•  pri registrácii na mieste negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top