Podujatie Hypofýza – poruchy rastu u detí a dospievajúcich je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Hypofýza – poruchy rastu u detí a dospievajúcich

    7. 12. 2022 – 7. 6. 2023

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

• Somatrogon - sledovanie účinnosti a bezpečnosti lieku v klinickej štúdii fázy 2
  doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

• Somatrogon - účinnosť a bezpečnosť sledovaná v štúdii fázy 3 
  doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

• Somatrogon - záťaž liečbou sledovaná v štúdii fázy 3
  MUDr. Adriana Dankovčíková

• Liečba rastovým hormónom v klinickej praxi - kazuistiky
  MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

 

Odborná garancia: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Po úspešnom vyplnení AD testu bude 
vystavené potvrdenie  o absolvovaní s 1 - 2 kreditmi CME.

ADRESA

Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

amedi@amedi.sk
0904 948 664

back to top