Podujatie Neurochirurgické dni Univerzity Komenského
Martinské neurochirurgické dni 2023,
organizované v spolupráci
s Neurochirurgickou klinikou LF UK, Bratislava, III. ročník je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Neurochirurgické dni Univerzity Komenského
  Martinské neurochirurgické dni 2023,
  organizované v spolupráci
  s Neurochirurgickou klinikou LF UK, Bratislava, III. ročník

  14. – 16. 6. 2023 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

AKTÍVNA ÚČASŤ

 

Pokyny pre autorov

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Vaše abstrakty.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Registrácie na podujatiach - pridať abstrakt.

 

 • Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na vankova@amedi.sk najneskôr do 14. 4. 2023.
 • Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
 • Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky 
 • Do abstraktu, prosím vložte čestné vyhlásenie, že abstrakt nie je zjavnou ani skrytou propagáciou akéhokoľvek lieku, zdravotného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenú prácu, ak ju posúdi ako porušenie nestrannosti autorov v tomto zmysle.


Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce

 • Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru

 • Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek. Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver. 
 • Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.


Potvrdenie o účasti

 • Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
 • Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

Ing. Michaela Vanková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top