Podujatie Deň klinickej výživy (2. ročník) je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Deň klinickej výživy (2. ročník)

    4. 5. 2023 | Hotel Csillagház Daxnerova 489/36, 979 01 Rimavská Sobota

Informácie a poplatky

Na podujatie je potrebná vopred online registrácia na stránke  www.amedi.sk najneskôr do 26. 4. 2023
 

REGISTRÁCIA NA MIESTE
4. máj 2023 od 9:00 hod.


REGISTRAČNÝ POPLATOK
- prosíme uhradiť do 26. 4. 2023
lekári člen SSPEV – 25 €    
sestry členky komory  – 15 €
ostatní lekári – 30 €    
sestry nečlenky komory – 19 €
Autor prednášky je oslobodený od platby registračného poplatku.


REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
●    vstup na odborné prednášky, kongresové materiály, občerstvenie, obed
●    DPH


ONLINE SLEDOVANIE
Podujatie máte možnosť sledovať aj online formou.
Po registrácii na webovej stránke podujatia na www.amedi.sk, zaplatení poplatku 10 €
bude účastníkovi zaslaný link s možnosťou pripojenia. 


OSTATNÉ POPLATKY
Večera 4. 5. 2023 – 20 €


SPÔSOB PLATBY
●    platobnou kartou
●    prevodom
Bude Vám vygenerovaná zálohová faktúra s dátumom splatnosti. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Registračný poplatok a objednané stravovanie je potrebné uhradiť vopred do 26. 4. 2023.
Kongresové materiály a možnosti stravovania v kongresovom hoteli garantujeme len vopred prihláseným a uhradeným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov. 
Registrácia na mieste je možná - platba kartou alebo v hotovosti, bez zaručenia kongresových materiálov a stravovania.
Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 26. 4. 2023. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.


POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelených 6 kreditov CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Generálny partner

Hlavný partner:

Partner

ADRESA

Ing. Michaela Vanková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top