Podujatie Echodeň 2023 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Echodeň 2023

    03.06.2023 | NÚSCH Bratislava

Informácie a poplatky

Dôležité termíny:
Online prihlasovanie prác do sekcie Varia: do 10.5.2023
(prihlášky odošlite na e-mail: echoden2023@gmail.com)
Zvýhodnená online registrácia: do 19.5.2023


Registrácia:
- online registrácia dostupná na webe amedi.sk alebo registrácia na mieste
Registrácia do vyčerpania kapacity posluchárne.


Registračný poplatok:
prvý autor, člen SKS dôchodca, študenti – zadarmo

Registrácia do:                                 online                na mieste
člen SKS do 35 rokov                      20 eur                   25 eur
člen SKS nad 35 rokov                    30 eur                   40 eur
nečlen SKS                                        50 eur                   70 eur

Uhradený registračný poplatok sa nevracia (duplicitná platba, neúčasť na kongrese a pod.). V registračnom
poplatku je zahrnutý iba (3x) coffee break.

Ak máte záujem o obed, treba si ho vopred nahlásiť a zaplatiť pri online registrácii. Cena obeda je 26 eur. Prvým autorom sa poskytuje obed zdarma.

 

Kredity:
Aktívna a pasívna účasť na podujatí je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho
vzdelávania a má pridelených 6 kreditov CME.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top