Podujatie XXXVII. SLOVENSKÝ A ČESKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXVII. SLOVENSKÝ A ČESKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

    30. 11. – 1. 12. 2023 | DoubleTree by Hilton hotel Trnavská cesta 27/A, Bratislava

Informácie

Organizátori:
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Česká gastroenterologická společnost

 

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.  Prezident kongresu
MUDr. Dušan Baláž  
doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 
MUDr. Janka Božíková  
MUDr. Iveta Čierna, PhD. 
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 
MUDr. Martin Ďuriček, PhD. 
MUDr. Anna Gojdičová, PhD. 
MUDr. Miloš Greguš, PhD. 
MUDr. Michal Honko  
MUDr. Martin Huorka, PhD. 
MUDr. Branislav Kunčak  
MUDr. Boris Pekárek, PhD. 
MUDr. Eduard Veseliny, PhD. 
MUDr. Jozef Záň, PhD. 
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. 

 

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 
MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D. 
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. 
prim. MUDr. Luděk Hrdlička  
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. 
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D. 
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 
prim. MUDr. Vladimír Nosek  
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. 
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. 
prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 
MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

 

Na podujatie je potrebná vopred online registrácia na stránkach www.gastrokongres.sk alebo www.amedi.sk

Z dôvodu, prekročenia kapacity je registrácia pre zdravotné sestry a firemných reprezentantov na XXXVII.SLOVENSKÝ A ČESKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES pozastavená.

 

HARMONOGRAM

29. 11. 2023    
17:00 – 18:00     Zasadnutie Výboru SGS
18:00 – 19:00     Spoločné zasadnutie SGS + ČGS

30. 11. 2023    
07:00 – 18:00    Registrácia
08:00 – 20:00    Odborný program

1. 12. 2023    
07:00 – 12:00    Registrácia
08:00 – 17:30    Odborný program

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

  do 15. 10. 2023 po 15. 10. 2023 a na mieste
lekár člen SGS, ČGS 92 € 115 €
lekár nečlen SGS, ČGS  138 €  172 €
lekár do 35 rokov 20 € 25 €
zdravotná sestra 0 € 0 €
študenti + lekári v príprave 18 € 23 €
zástupca biomedicínskej spoločnosti bez vystavovania 460 € 575 €
zástupca vystavujúcej spoločnosti 138 € 172 €

 

V registračnom poplatku je zahrnutý vstup na podujatie a kongresové materiály.
Registračný poplatok je nevratný.
Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom alebo kartou pri dodržaní stanovených termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

 

OBED 25 €

Štvrtok 31.11.2023 (11:40 – 12:10) 
Štvrtok 31.11.2023 (12:10 – 12:40)
Piatok 12.1.2023 (12:40 – 13:10) 
Piatok 12.1.2023 (13:10 – 13:40) 

 

SPÔSOB PLATBY  

•    Po online registrácii – úhrada zálohovej faktúry alebo platba kartou
•    V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
•    Online registrácia nutná vopred.
•    Pri registrácii na mieste platba kartou alebo v hotovosti. V tomto prípade negarantujeme účastníkom kongresové materiály a možnosť stravovania.

 

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME. Potvrdenia o účasti budú vydávané na záver podujatia.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Ľubica Ščambová
scambova@amedi.sk
+ 421 (903) 224 625

back to top