Podujatie XXXVII. SLOVENSKÝ A ČESKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXVII. SLOVENSKÝ A ČESKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES

    30. 11. – 1. 12. 2023 | DoubleTree by Hilton hotel Trnavská cesta 27/A, Bratislava

Aktívna účasť/Abstrakty

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom prosím zasielajte do 15. 9. 2023:
–    elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.gastrokongres.sk alebo www.amedi.sk
–    alebo e-mailom na horska@amedi.sk

Pri registrácii na podujatie zvolíte v type účasti možnosť aktívna. Následne sa vám objaví možnosť označenia aktívnej účasti (prednáška, poster alebo videoposter). Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty. Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

 

•    Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
•    Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
•    Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
•    Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.


Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
•    Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
•    Pracovisko bez skratiek.
•    Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.


Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
•    Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
•    Pracovisko bez skratiek.
•    Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v zborníku abstraktov, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

 

POSTER

Rozmer tlačeného posteru: 180x86cm

 

VIDEOPOSTER
Maximálny časový rozsah prednášky je 5 + 1 minúta (diskusia).

 

 

ADRESA

Mgr. Ľubica Ščambová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

scambova@amedi.sk
+ 421 (903) 224 625

back to top