Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Tlačová konferencia k projektu Týždeň prevencie

    03. 05. 2023 | KORZO Café & Restaurant Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Staré Mesto

Prednášajúci

Odborní garanti projektu

                              

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecných lekárov, všeobecná lekárka

 

MUDr. Anna Vachulová, PhD.
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, kardiologička
doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
diabetológ, prezident Slovenskej asociácie aterosklerózy
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD, MBA.
prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti

 

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
vedúci lekár, Gastroenterologické centrum Bezručova

 

 

 

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin

 

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH
vice-prezidentka EASO (Európska spoločnosť pre štúdium obezity) pre strednú Európu, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top