Podujatie Aj Vy môžete diagnostikovať
Fabryho chorobu je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Aj Vy môžete diagnostikovať
  Fabryho chorobu

  24. 10. 2023 17:00

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Odborný program:

 1. Kedy myslieť na Fabryho chorobu v klinickej praxi a situácia na Slovensku
  MUDr. Katarína Juríčková, PhD., Centrum dedičných metabolických porúch NÚDCH, Bratislava     
 2. Skoré neurologické symptómy Fabryho choroby
  MUDr. Petra Reková, PhD., neurologická klinika VFN Praha
 3. Diagnostické možnosti testovania na Fabryho chorobu
  Mgr. Petra Oliva, PhD., Archimed, Viedeň          
 4. Odborná diskusia 

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené 2 kredity CME.
 

Partner podujatia:

ADRESA

Ing. Martina Novosedlíková
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

amedi@amedi.sk
0904 948 664

back to top