Podujatie Skríning Duchennovej svalovej dystrofie
- nové usmernenie pre primárnych pediatrov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Skríning Duchennovej svalovej dystrofie
    - nové usmernenie pre primárnych pediatrov

    4. 10. 2023 o 16:00 hod.

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Odborní garanti:
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., MUDr. Elena Prokopová

 

Odborný program:

Úvod a usmernenia – MUDr. Elena Prokopová
Usmernenie – dôvody a inštrukcie – doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Kreatínkináza z pohľadu detského neurológa – MUDr. Patrícia Balážová, MUDr. Karin Viestová
Včasný záchyt DMD pacienta – MUDr. Eva Trúsiková, MUDr. Katarína Okáľová 
Diskusia 

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelený 1 kredit CME.

Partner podujatia:

ADRESA

Ing. Helena Šurinová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

surinova@amedi.sk
0910 230 209

back to top