Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Diabetes a srdce

    23.11.2016 Bratislava 24.11.2016 Sliač-Sielnica 25.11.2016 Košice |

Všeobecné informácie

PODUJATIE JE HODNOTENÉ KREDITNÝM SYSTÉMOM CME

Pasívna účasť 2 kredity
Aktívna účasť
domáci autor prednášky 3 kredity
domáci spoluautor prednášky 2 kredity
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)
Autodidaktický test 2 kredity

REGISTRÁCIA
Poštou na adresu:

A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
Telefonicky: 02/55 64 72 48, 0904 948 664
E-mail: cervenkova@amedi.sk

Registrácia je možná on-line. Prosím TU kliknúť.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Hodnota nepeňažného príjmu tohto podujatia je 10 € za stravu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

cervenkova@amedi.sk
+421 2 556 472 48 <br>0904 948 664

back to top