Podujatie Včasná diagnostika ochorení v primárnej starostlivosti je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Včasná diagnostika ochorení v primárnej starostlivosti

    21.11.2023

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Garant podujatia:

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC

Chairman:

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MPH
MUDr. Peter Makara

Program:

1. Včasnou diagnostikou fibrilácie predsiení k znižovaniu rizika KV príhod 
    prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC
2. Možnosti akútnej liečby migrény a jej limitácie
    MUDr. Michal Kováčik, MPH
3. Včasná diagnostika ochorení optikou všeobecného lekára
    MUDr. Peter Makara
    Diskusia

 

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené 2 kredity CME.

EM-SVK-API-0018; november 2023

Partner:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kutisova@amedi.sk
0911 104 006

back to top