Podujatie Neuromuskulárne sympózium
a VII. Pompeho deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Neuromuskulárne sympózium
    a VII. Pompeho deň

    15. – 16. 2. 2024 | Boutique Hotel Dubná Skala J. M. Hurbana 345/8
    010 01 Žilina

Informácie

 

Informácie o kreditoch:

Pasívna účasť:

15. 02.2024 ..................3 kredity
16. 02. 2024 .................4 kredity

 

Aktívna účasť:

domáci autor.................................10 kreditov
domáci spoluautori.........................5 kreditov
zahraničný autor...........................15 kreditov
zahraniční spoluautori..................10 kreditov

(kredity možno priznať 2 spoluautorom)
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

 

Potvrdenie o účasti:
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME. 
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok. 

Hlavný partner:

Partner:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Helena Šurinová
surinova@amedi.sk
0910 230 209

back to top