Podujatie XV. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XV. Slovenský vakcinologický kongres

    30. 5. – 1. 6. 2024 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, Vysoké Tatry

Bloky prednášok

I. Čo ohrozuje zaočkovanosť? 
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  

henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk
 
II. Imunológia očkovania 
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.

jesenak@gmail.com
 
III. Očkovanie v špeciálnych situáciách 
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

ingridurbancikova@gmail.com
 
IV. Problematika vektormi prenášaných nákaz 
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.

stefkovicova@gmail.com
 
V. Prevencia vzdušných nákaz očkovaním 
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH  

kristufkova@gmail.com
 
VI. Očkovanie - účinný nástroj proti HVP infekciám 
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

maria.avdicova@vzbb.sk
 
VII. Varia 
MUDr. Andrea Kološová, PhD.

andrea.kolosova@gmail.com
 
VIII. Postery 
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.  
tibor.baska@uniba.sk

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top