Podujatie XXXIII. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
  pod odbornou garanciou:
  Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU a UNB
  LF SZU
  UN Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
  Slovenskej komory sestier a pôrodných asisteniek

  XXXIII. Getlíkov deň

  14. 3. 2024 | UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Prezident konferencie
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH 
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com


Koordinátori vedeckého programu
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.


Dátum a miesto konania
14. marec 2024, začiatok podujatia 8:30 – 18:00 hod.
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava


Registrácia
7:30 – 8:30 hod.

 

 

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda | XXXIII. Getlíkov deň

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, Bratislava

Hlavní partneri:

Partneri:

ADRESA

Adriána Kováčechová
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top