Podujatie Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Konferencia gynekológov, urológov a sexuológov

  4. - 5. 10. 2024 | Hotel Grand, Jasná Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

Informácie a poplatky

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK:
Aktívna účasť

Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 8. 2024.
Abstrakt prosím zasielajte cez online registráciu alebo mailom na kovacechova@amedi.sk

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Abstrakty.
Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť po prihlásení sa do svojho účtu na stránke www.amedi.sk v sekcii Moja zóna - Podujatia - tlačidlo Pridať abstrakt.

 

POKYNY PRE AUTOROV:

 • Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov (priezvisko a iniciálka mena, prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská.
 • Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4.  Ako prílohu je možné vložiť dôležitý obrázok, tabuľku alebo graf.
 • Názov prezentácie a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.
 • Do abstraktu, prosím vložte čestné vyhlásenie, že prednáška nie je zjavnou ani skrytou propagáciou akéhokoľvek lieku, zdravotného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky. Vedecký výbor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásenú prednášku, ak ju posúdi ako porušenie nestrannosti autorov v tomto zmysle.
 • Akákoľvek obrazová dokumentácia a videodokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta.
 • Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
 • Maximálny časový rozsah prednášky je 10 - 15 min.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 • O prijatí ponúknutej prednášky rozhoduje vedecký výbor.
 • Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť prednášky do blokov.
 • O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. 
 • Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v 4 čísle časopisu Gynekológia pre prax.
 • V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený na www.amedi.sk.
 • Prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku.

 

POTVRDENIE O ÚČASTI:
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK:

Členovia SGPS, SUS a SSS do 3. 9. 2024 70 €
Členovia SGPS, SUS a SSS od 4. 9. 2024 a na mieste 80 €
Nečlenovia do 3. 9. 2024 80 €
Nečlenovia od 4. 9. 2024 a na mieste 90 €

Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Zvýhodnené poplatky platia v prípade platby prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

 

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU:

 •     prevodom na účet (prosíme uhradiť do 27. 9. 2024)

    Majiteľ účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Tatrabanka a.s., Bratislava.

    Banka: TATR SK BX • IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128

    Variabilný symbol: 6102024 • SWIFT: TATR SK BX

    Poznámka: meno účastníka

 •      v hotovosti pri registrácii
 •      registračný poplatok a stravovanie musí byť uhradené vopred najneskôr do 27. 9. 2024

Registrácia na podujatie je možná aj na mieste, ale bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. 

 

INÉ POPLATKY – platba vopred oline pri registrácii

Spoločná večera 4. 10. 2024 50 €
Obed 5. 10. 2024 30 €

 

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top