Podujatie 34. Ponťuchov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 34. Ponťuchov deň

    26. 4. 2024 | Hotel Color Pri starom mýte 1, Bratislava 3

Aktívna účasť

Termín prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 5. 4. 2024

Pri registrácii na dané podujatie zvoľte prosím aktívnu účasť. V nasledujúcich krokoch vložíte text abstratku k prednáške.       

Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.   

Organizačný výbor si vyhradzuje právo zaradenia príspevku a klasifikácie na prednášky.                                                                                                            

 

Abstrakt o prednáške                                                                                                                   

Abstrakt vložíte v poslednom kroku registrácie. Abstrakt môžete neskôr upraviť po prihlásení sa do vlastného účtu v sekcii Vaše abstrakty.                                                        

Pokiaľ nemáte abstrakt spracovaný pri registrácii, viete ho vložiť do termínu po prihlásení sa do svojho účtu v sekcii Registrácie na podujatiach - pridať abstrakt.

 

Prednášanie

•    Podľa časového harmonogramu v trvaní cca 10 min., počítačové premietanie a diskusia v trvaní 2 min.                                             

•    Prednášky pripravujte ako prezentáciu v programe PowerPoint.                                                                                                                                                                                                                           

Náležitosti abstraktu k prednáške                                                                 

Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou prednášky. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.                                                                                                           

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce

Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.                                                                 

Členenie abstraktu: cieľ, úvod a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová.                                                                          

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru

Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.                                                                                                  

Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver a kľúčové slová. Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v zborníku, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.       

Uprednostňujeme zasielanie online prihlášky a abstraktu. V inom prípade zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu elektronicky cez www.amedi.sk alebo mailom na kongresový sekretariát: Mgr. Ľubica Ščambová, scambova@amedi.sk

 

 

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Ľubica Ščambová
scambova@amedi.sk
0903 224 625

back to top