Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Preventívna prehliadka

    14.05.2024 - 14.05.2024 | KORZO Café & Restaurant Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Staré Mesto

Prednášajúci

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára. Na čo máte nárok? 
MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Internistka a všeobecná lekárka Duo medical s.r.o., Pezinok

Preventívna prehliadka u dospelých – úlohy sestry
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH

Ambulantná sestra všeobecného lekára pre dospelých, Svit

Prevencia v číslach
PhDr. Dajana Petríková

Výkonná riaditeľka, Asociácia zdravotných poisťovní SR

Naše rozhodnutia dnes alebo nezakrývajme si oči pred budúcnosťou
MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Internistka a všeobecná lekárka Duo medical s.r.o., Pezinok

Ochorenie obličiek a ich prevencia
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

I. Interná klinika SZU a UNB Nemocnica akad. L. Dérera

Ako zvládať bolesť – prevencia pred komplikáciami, jej vznik, význam a liečba
Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárska fakulta UK, Bratislava

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

Mgr. Alexandra Žilavá
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

zilava@amedi.sk
0902 034 671

back to top