Podujatie Interdisciplinárne stretnutie odborníkov na uveálny melanóm je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Interdisciplinárne stretnutie odborníkov na uveálny melanóm

    23. 5. 2024

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Uveálny melanóm (UM), najčastejšia vnútro-očná malignita dospelých, je napriek svojmu zriedkavému výskytu závažný typ nádoru so zlou prognózou. Cieľom tohto medziodborového stretnutia bude pohľad na klinické aspekty UM, aktuálne prístupy v liečbe primárneho i pokročilého UM, ako aj jeho genetické charakteristiky. 
 

Odborné podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania zdravotníkov a budú mu pridelené kredity CME. 

Určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pripravené v máji 2024; SK-UM-003-05/2024. 

Partner podujatia

ADRESA

Mgr. Alica Kozics
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top