Podujatie Vzdelávanie budúcich expertov medicíny v špecializovanom odbore gastroenterológia „VNEMY" je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Interná klinika gastroenterologická, JLF UK a UN v Martine a SGS V. interná klinika LFUK a UN BA

    Vzdelávanie budúcich expertov medicíny v špecializovanom odbore gastroenterológia „VNEMY"

    24. – 25. 10. 2024 | Hotel Victoria V. Žingora 9820, 036 01 Martin

    Registrácia je možná do: 17.10.2024, 23:59

Úvod

Srdečne Vás pozývame na konferenciu VNEMY - určenú budúcim expertom v oblasti gastroenterológie. 

Cieľom podujatia je interaktívnou formou priniesť nové vedomosti, zručnosti, možnosť spolupracovať na zadanej úlohe. Na mladších kolegov budú tútorsky dohliadať skúsenejší kolegovia. 
Práca v teamoch a riešenie spoločných úloh podporí zdravú súťaživosť a vzájomné spoznávanie kolegov z rôznych pracovísk Slovenska. 

 

ČO VÁS ČAKÁ?

Moderná a interaktívna forma vzdelávania zameraná na každodenné situácie a praktické problémy, ktoré musí gastroenterológ riešiť na dennej báze.

 

VEDECKÝ VÝBOR

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD. – prezident konferencie
MUDr. Michal Demeter, PhD.
MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
MUDr. Rastislav Husťak, PhD.
doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Dušan Polák
MUDr. Marek Pršo, PhD.
doc. MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

Hotel Victoria | Vzdelávanie budúcich expertov medicíny v špecializovanom odbore gastroenterológia „VNEMY"

Hotel Victoria

V. Žingora 9820, 036 01 Martin

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kanichova@amedi.sk
0911 038 002

back to top