Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • DIAdilema – nástrahy alebo výhody leta

    25. 6. 2024 | Jurkovičova Tepláreň Bottova 1/1, Bratislava

Hostia

    

 

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti

 

 

 

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
prezident OZ Slovenská diabetologická asociácia

 

 

 

Mgr. Ing. Jozef Borovka
predseda Zväzu diabetikov Slovenska 

 

 

 

Mgr. Michal Páleník

odborník na životosprávu, spoluzakladateľ Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu www.savp.sk,
člen Slovenskej obezitologickej asociácie SOA, CEO spoločnosti Planeat, s.r.o.

 

 

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

 

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

zilava@amedi.sk
0902 034 671

back to top