Podujatie XXIII. Prešovský pediatrický deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIII. Prešovský pediatrický deň

    5.12.2024 | Kongresové centrum M Aréna Švábska 22a, Prešov

Poplatky a informácie

Registračný poplatok

do 5. 11. 2024 lekár 30 EUR
po 5. 11. 2024 lekár 40 EUR
sestra člen SKSaPA 20 EUR
sestra nečlen SKSaPA 25 EUR
člen komory medicínsko technických pracovníkov 20 EUR
študent 10 EUR

Iné poplatky
Servírovaný obed 20 Eur

Spôsob platby
•    bankovým prevodom. Po online registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Variabilný symbol prosím použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
•    registračný poplatok prosíme uhradiť do 26. 11. 2024. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 5. 11. 2024. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.
•    pri registrácii
•    registrácia na mieste je bez zaručenia kongresových materiálov a možnosti zakúpenia stravy.

Dôležité dátumy
•     5. 10. 2024
– prihláška na aktívnu účasť (abstrakt/e-poster) prostredníctvom online registrácie na stránke TU
–  o zaradení abstraktu/e-posteru rozhoduje organizačný výbor
•     26. 11. 2024 – prihláška na pasívnu účasť    

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Mgr. Alica Kozics
kozics@amedi.sk
0910 413 070

back to top