Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ALERGOSUMMIT 2017

    10.-11.3.2017 | Hotel Grand Vígľaš Vígľaš okres Detva

PROGRAM

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Peter Pružinec CSc.
Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME.


PIATOK 10.3.2017 (4 kredity)


12:00
Registrácia

14:00 – 15:00 – Anafylaktický šok, musí pacient zomrieť? prof. P. Pružinec
15:00 – 16:00 – Astma a alergia, poznáme fenotypy? prof. M. Hrubiško
16:00 – 17:00 – Alergická rinitída – iba ľahký problém? doc. M. Jeseňák
17:00 – 18:00 – Biologická liečba ako budúcnosť medicíny. dr. R. Košturiak
20:00 Diskusný večerSOBOTA 11.3.2017 (3 kredity)

9:00 – 12:00 – Round table –
prof. P. Pružinec, prof. M. Hrubiško,

                                            doc. M. Jeseňák, dr. R. Košturiak,
                                            dr. K. Kossárová, doc. P. Čižnár
12:30ZÁVER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top