Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Manažment pacientov s fibriláciou predsiení

    28. 03. 2017 Košice <br>29. 03. 2017 Bratislava <br>12. 04. 2017 Banská Bystrica

Dôležité informácie

Termíny a miesta konania:
28. marec 2017 Košice – Hotel Double Tree by Hilton
29. marec 2017 Bratislava – Hotel Double Tree by Hilton
12. apríl 2017 Banská Bystrica – Hotel Lux

Odborní garanti:
prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Začiatok programu:
16:00 hod.

Témy:
1. Úvod do problematiky z pohľadu neurológa
2. Manažment pacienta s fibriláciou predsiení po CMP
3. Úvod do problematiky z pohľadu kardiológa
4. Edoxaban – účinnosť a bezpečnosť vo svetle výsledkov štúdie ENGAGE TIMI AF 48
5. Je potrebný špecifický prístup k liečbe starších pacientov s FP?

Registraný poplatok:
Registračný poplatok na mieste je 3 €.
- zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe
- potvrdenie o účasti s kreditmi CME
- občerstvenie

Platba v hotovosti pri registrácii.
Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME.

Organizačný sekretariát:

Klára Steiningerová
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
Amedi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top