Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

    12.-13.5.2017 | Grand Hotel Jasná

Dôležité informácie

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Registrácia možná on-line na www.amedi.sk

Pasívna účasť:
12. 05. 2017 3 kredity
13. 05. 2017 5 kreditov

Aktívna účasť: 
domáci autori 10 kreditov
domáci spoluautori 5 kreditov
zahraniční autori 15 kreditov
zahraniční spoluautori 10 kreditov
Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

Resuscitačný kurz
Kapacity resuscitačného kurzu boli naplnené.
V prípade uvoľnenia kapacít bude registrácia možná na mieste.
Ďakujeme za pochopenie.
 

Kurz je zaradený do kreditného systému – 4 kredity.

Poplatky
Registračný poplatok
Do 31. 03. 2017 10 €
Po 31. 03. 2017 a na mieste 15 €

Registračný poplatok
RESUSCITAČNÝ KURZ
54 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku. 

Iné poplatky
Večera 12. 05. 2017 15 €
Obed 13. 05. 2017 10 €
Večera 13. 05. 2017 15 €
Obed 14. 05. 2017 10 €

Spôsob platby
– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 120517
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky
alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top