Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV
    A SEXUOLÓGOV

    6.-7.10.2017 | Hotel Grand Jasná Demänovská dolina

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGPS a SSS  40 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

ZVÝHODNENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK
Mladí gynekológovia
20 €

INÉ POPLATKY – platba v hotovosti pri registrácii
Diskusný večer 6.10.2017 15 €
Obed a občerstvenie 7.10.2017 10 €
Moderátor diskusného večera - Boris Filan.

BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU
Názov účtu:
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT:
TATR SK BX
IBAN:
SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu:
2663455128/1100
Variabilný symbol:
61017
Konštantný symbol:
0558

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť: 
6.10.2017 4 kredity
7.10.2017 3 kredity 

Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky 15 kreditov 
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov 
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov

Generálny partner

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top