Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Inovatívna liečba v praxi, krok po kroku

    22. - 23. 09. 2017 | Hotel Družba Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

Všeobecné informácie

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Kredity
Pasívna účasť
Piatok 22.9.2017                                         2 kredity
Sobota 23.9.2017                                        4 kredity
Aktívna účasť
domáci autor prednášky                            10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)    5 kreditov

Registrácia


Pre účasť na podujatí sa vyžaduje online registrácia.

• Registrácia je povinná. Bez registrácie Vám nebude umožnený vstup na konferenciu.

Vašu účasť je možné zrušiť v termíne do 8.9.2017 a to mailom na adresu:
surinova.silvia@amedi.sk

Poplatky
Ubytovanie, stravu Vám v plnej výške hradí spoločnosť A-medi management, s.r.o.

Ubytovanie
Ubytovanie pre zaregistrovaných účastníkov bude zabezpečené v hoteli Družba (raňajky v cene) – jedna noc v termíne 22.-23.9.2017.
• 1-lôžková izba – 81 €
• 2-lôžková izba – 81 € (výška nepeňažného plnenia za ubytovanie, pri obsadení izby dvoma osobami je 40,5 € za osobu)

Strava
Coffee break 22.9.2017 – 7 €
Coffee break 23.9.2017 – 7 €
Večera 22.9.2017 – 15 €
Obed 23.9.2017 – 10 €

Daňová povinnosť sa na Vás bude vzťahovať aj v prípade zrušenia Vašej účasti po termíne 8.9.2017.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť v termíne do 8.9.2017 a to mailom na adresu: surinova.silvia@amedi.sk

Sli.do
Na podujatí bude využívaná aplikácia Sli.do. Aplikácia je nástroj napomáhajúci zvyšovaniu interaktivity s publikom. Ponúka možnosť klásť otázky prednášajúcim aj publiku. Umožňuje tvoriť krátke ankety, hlasovanie a pod. Pre správne fungovanie aplikácie a možnosť jej využitia je potrebný smartfón, tablet alebo notebook s pripojením na internet. 

Nepeňažné plnenie 
Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za coffee break v dňoch 22.09. a 23.09.2017 vo výške 7 € (za deň). Celková hodnota nepeňažného príjmu z tohto podujatia Vám bude vypočítaná individuálne, podľa Vami zadaných požiadaviek.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top