Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Inovatívna liečba v praxi, krok po kroku

    22. - 23. 09. 2017 | Hotel Družba Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

Program

Piatok 22. 9. 2017

16:00 - 17:00  Príchod účastníkov + registrácia
17:00 - 19:00 

Odborný program:
Moderátor prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
  Aké sú súčasné možnosti liečby DM2?
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
Mechanizmus účinku fixnej kombinácie molekúl liraglutid a degludek
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Nová fixná kombinácia a jej miesto v liečbe DM2
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.


Sobota 23. 9. 2017

09:00 - 13:00 moderátori: MUDr. Vladimír Uličiansky a doc. MUDr. Zbyněk Schröner, PhD.
09:00 - 10:45


Klinický program DUAL
MUDr. Marek Macko; MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA;
MUDr. Ján Truban; doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
11:00 - 13:00 
Workshop – Otázky z reálnej praxe
ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top