Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIII. VAKCINAČNÝ DEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

    28. 09. 2017 | Hotel Slovakia Antona Bernoláka 3231/2A, 01 001 Žilina

Dôležité informácie

Účastnícky poplatok: pri platbe prevodom do 21.09.2017
Pre členov SEVS 10,- €
Pre nečlenov SEVS 20,- €

v prípade výnimočnej platby pri registrácii v mieste konania
Pre členov SEVS 15,- €
Pre nečlenov SEVS 40,- €

Zľavnený registračný poplatok platí len pre tých členov SEVS, ktorí majú uhradené členské

majiteľ účtu: Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o 
Banka: UniCredit Bank • Číslo účtu: 1026852003/1111 • Variabilný symbol: 280917
SWIFT: UNCRSKBX • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003 • Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné:
• v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa
• preukázať sa pri registrácii potvrdením o zaplatení účastnického poplatku

Zaslané otázky budú zaradené do diskusie. Otázky zasielajte spolu s návratkou
do 18. 09. 2017 na adresu: A-medi management s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava alebo
prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top