Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. ČESKO-SLOVENSKÁ MULTIDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA

    20.-21.10.2017 | DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, Slovakia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Kredity
Pasívna účasť
Piatok 20.10.2017                                         2 kredity
Sobota 21.10.2017                                        3 kredity
Aktívna účasť
domáci autor prednášky                            10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)    5 kreditov

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelelné kredity CME.

Dátum konania
20. ‒ 21. 10. 2017

Čas
20. 10. 2017 17:00 ‒ 19:00
21. 10. 2017 09:00 ‒ 13:10

Miesto konania
DoubleTree by Hilton Hotel
Trnavská cesta 27/A, Bratislava
Slovenská republika


REGISTRÁCIA


Pre účasť na podujatí sa vyžaduje online registrácia.

• Registrácia je povinná. Bez registrácie Vám nebude umožnený vstup na konferenciu

Vašu účasť je možné zrušiť v termíne do 30.9.2017 a to mailom na adresu:
steiningerova@amedi.sk

Poplatky
Ubytovanie, stravu, leteckú dopravu, vlakovú dopravu a transfer z/do hotela  
Vám v plnej výške hradí spoločnosť A-medi management, s.r.o.

Strava
Coffee break 20.10.2017 – 10 €
Coffee break 21.10.2017 – 10 €
Večera 20.10.2017 – 40 €
Obed 21.10.2017 – 25 €

Daňová povinnosť sa na Vás bude vzťahovať aj v prípade zrušenia Vašej účasti po termíne 30.9.2017.

Prihlásenie na ubytovanie a stravu je možné zrušiť v termíne do 30.9.2017 a to mailom na adresu: steiningerova@amedi.sk

Nepeňažné plnenie
Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za coffee break v dňoch 20.10.2017 a 21.10.2017 vo výške 10 € (za deň). Celková hodnota nepeňažného príjmu z tohto podujatia Vám bude vypočítaná individuálne, podľa Vami zadaných požiadaviek.

Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
02/556 472 47 <br>0911 038 002

back to top