Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. ČESKO-SLOVENSKÁ MULTIDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA

    20.-21.10.2017 | DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, Slovakia

ODBORNÝ PROGRAM

20. OKTÓBER 2017 – PIATOK

17:00 – 17:10    OTVORENIE
                         doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

17:10 – 17:30    Čo bolo a aktuálne je cieľom liečby diabetes mellitus?

                         doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
                         prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

17:30 – 18:00    Optimálna liečba diabetes mellitus 2. typu v závislostiod komorbidít

                         prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
                         doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

18:00 – 18:30    Diabetes melitus nielen zodpovednosť diabetológa

                         MUDr. Martin Havrda
                         doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

18:30 – 19:00    Komplexný prístup k pacientovi s diabetes mellitus 2.typu (panelová diskusia)

                         prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
                         prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE 
                         doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., MUDr. Martin Havrda21. OKTÓBER 2017 – SOBOTA


09:00 – 09:40    I. Kolo prebiehajúce v pracovných skupinách 
(individuálny výber z pripravených tém)

09:50 – 10:30    II. Kolo prebiehajúce v pracovných skupinách 
(individuálny výber z pripravených tém)

10:30 – 10:45    PRESTÁVKA


10:45 – 11:25    III. Kolo prebiehajúce v pracovných skupinách 
(individuálny výber z pripravených tém)

11:35 – 12:05    IV. Kolo prebiehajúce v pracovných skupinách 
(individuálny výber z pripravených tém)

12:15 – 12:55    V. Kolo prebiehajúce v pracovných skupinách 
(individuálny výber z pripravených tém)

13:00 – 13:10    ZHRNUTIE, ZÁVER
13:10 – 14:10    OBED


TÉMY PRACOVNÝCH SKUPÍN


1. Prečo pacienti nespolupracujú tak, ako by mali? (40 min)

    MUDr. Jarmila Jirkovská, doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

2. Doba informačná – čomu veriť a čomu nie? (40 min)

    MUDr. Milan Flekač, Ph.D., prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

3. Kardiovaskulárne ochorenia a manažment rizika (40 min)

    MUDr. Jiří Veselý, prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

4. Je naozaj diabetes mellitus 2. typu kardiovaskulárnym ochorením?  (40 min)
    doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., MUDr. Peter Solík, PhD.

5. Srdcové zlyhávanie (40 min)

    prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

6. Srdcové arytmie (40 min)

    prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., MUDr. Ľuboš Urban, PhD.

7. Ischemická choroba srdca a infarkt myokardu (40 min)

    MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH

8. DPP4i a SGLT2i, miesto v liečbe. Ktoré a kedy? (40 min)

    MUDr. Barbora Doležalová, doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

9. Chronická obličková choroba
 (40 min)
    prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Martin Havrda

10. Ako ovplyvňujú výsledky klinických štúdií rozhodovanie v praxi (40 min)

      doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

11. Kontinuálny monitoring glykémie v praxi (40 min)
      MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

12. Transplantácia obličiek u diabetika, kedy a prečo? (40 min)

      MUDr. Radomíra Kožnárová, CSc.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
02/556 472 47 <br>0911 038 002

back to top