Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    4. - 5. 5. 2018 | Hotel Družba Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

INFORMÁCIE

Témy:
Kazuistiky z internej medicíny a kardiológie

Termín k prihláseniu na aktívnu účasť: 15. marec 2018.
Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte: elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na marketing@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.

Pokyny k prihláseniu na aktívnu účasť si môžete stiahnuť aj:


Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

Registračný poplatok:
Do 31. marca 2018 – 30 €
Po 31. marci 2018 a na mieste – 40 €

Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom,
pri doržaní stanoveného termínu.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Strava:
Diskusný večer a občerstvenie 4. máj 2018 – 20 €
Obed a občerstvenie 5. máj 2018 – 10 €

Spôsob platby
Majiteľ účtu: A-medi management s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 4518
Poznámka: meno účastníka

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top