Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII

    4. - 5. 5. 2018 | Hotel Družba Demänovská Dolina 032 51, Slovensko

VIDEO

Videozáznam kazuistík si môžete pozrieť aj na našom youtube kanále.Piatok 4. máj 2018

16:00 – 17:30 INTERNÁ MEDICÍNA I.

1. Ložiskový proces heparu – pátranie po pôvode.
V. Višenková, M. Szántová, T. Hlavatá, J. Litvíková, P. Klepancová, V. Kupčová (Bratislava)

2. Fekálna Mikrobiálna Transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku.
N. Bystrianska, Ľ. Skladaný, J. Vnenčáková (B. Bystrica)

3. Syndróm krátkeho čreva a jeho komplikácie – ťažká metabolická acidóza.

S. Morgošová, P. Majdák (Bojnice)

4. Plazmaferéza v sekundárnej prevencii akútnej pankreatitídy u pacientky 
s familiárnou hyperchilomikronémiou v gravidite.
R. Michalová ml., A. Maňková, M. Vnučák, S. Mikulová, M. Stančík, F. Nehaj, P. Makovický, P. Galajda, M. Mokáň (Martin)

5. Amyloidóza tenkého čreva.

L. Gombošová, B. Kučinský, J. Borošová, M. Takáčová, S. Farkašová (Košice)

6. Endoskopická dekompresia čreva – život zachraňujúci zákrok.

R. Juríček, T. Hlavatá, M. Fedelešová, M. Števove, M. Szántová (Bratislava)

7. Získaná hemofília A.

Š. Sotak, S. Čarnoký, L. Čabiňáková, Ľ. Tomáš, V. Takáč, T. Guman, M. Mitníková (Košice)

17:50 – 19:20 DIABETOLÓGIA
1. Multifaktoriálny účinok empagliflozínu u polymorbídnej pacientky s diabetes mellitus.
D. Skripová (Trebišov)

2. Familiárna hypercholesterolémia a jej komplikácie.

P. Solík (Bratislava)

3. Liečba pacienta s diabetes mellitus 2. typu a vysoko rizikovým 
kardiovaskulárnym profilom.
E. Žákovičová (Bratislava)

4. Nové možnosti liečby diabetika 2. typu s prítomným kardiovaskulárnym 
ochorením.
Z . Schroner (Košice)

5. Kompenzácia glykémií u pacienta s DM 2. typu a kardiálnou primorbiditou.

J. Polko (Žilina)

6. Chirurgická liečba „prediabezity“ u mladej ženy – opis prípadu.

D. Prídavková, Ľ. Marko, M. Mokáň (Martin, Banská Bystrica)

7. Nové možnosti liečby diabetika 2. typu s aortovou stenózou.

T. Kupcová (Lučenec)

Sobota 5. máj 2018

08:30 – 09:50 INTERNÁ MEDICÍNA II.
1. Intoxikácia hemotoxínom po poranení jedovatým hadom Trimeresurus albolabris.
F. Nehaj, M. Mokáň, J. Krivuš, F. Kovář, M. Mokáň, M. Kubašková, J.M. Péč (Martin)

2. Neobvyklá príčina akútneho renálneho zlyhania – pátranie po príčine.

T. Hlavatá, M. Szántová, V. Mojto (Bratislava)

3. Úskalia diagnostiky feochromocytómu.

A. Dokupilová, J. Malina, A. Vondrák (Nitra, Bratislava)

4. Hyponatriémia – diferenciálna diagnostika.

J. Chovanec (Bardejov)

5. Zápalový rozpad metastáz.

A. Chládeková, M. Števove, N. Brežillová, E. Svitková, V. Mojto (Bratislava)

6. C hronická otrava kyanidom.

M. Števove, A. Chládeková, V. Babková, V. Višenková, T. Hlavatá, M. Náglová, Ľ. Nižňaský, V. Mojto (Bratislava)

7. Pľúcna embólia s kardiogénnym šokom a paradoxnou embolizáciou 
do centrálneho nervového systému.
M. Migra, M. Dragula, F. Kovář, M. Mokáň (Martin)

10:10 – 11:10 KARDIOLÓGIA I.
1. Patologický útvar v pravej predsieni.
M. Boháčeková, P. Chňupa (Bratislava)

2. Cor triatriatum dexter.

P. Dědič, M. Daxner, M. Košík (Banská Bystrica)

3. Otvorené foramen ovale. Obviniť a zavrieť?

D. Čambál, V. Ťažký, T. Pokšíva (Trnava)

4. Keď život visí na vlásku...

P. Solík, P. Mikeš, J. Papinčák, B. Ftáčniková, J. Mikuláš (Bratislava)

5. Fabryho choroba.

L. Hermelová, I. Hermel (Stará Ľubovňa)

11:10 – 12:10 KARDIOLÓGIA II.
6. Liečba familiárnej hypercholesterolémie alirokumabom u pacienta s prekonanými kardiovaskulárnymi príhodami u všetkých súrodencov (traja bratia, štyri infarkty).
V. Doničová, M. Gáborová (Košice)

7. B-chronická lymfocytová leukémia a možné kardiovaskulárne komplikácie.

Ľ. Juhásová, M. Ihnatko, S. Tomková (Košice-Šaca)

8. PCSK9 inhibítory – nová šanca pre pacientov.

P. Margóczy (Banská Bystrica)

9. Syndróm zlomeného srdca.

M. Oláh (Trebišov)

10. Pacient so syndrómom chorého sínusového uzla.

J. Papinčák (Bratislava)

GENERÁLNY PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top