Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ENDOKRINOLOGICKÝ SEMINÁR 2017

    11. 12. 2017 | LuMia Bahurina 119/20
    034 91 Ľubochňa

Všeobecné informácie

Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME
Pasívna účasť – 3 kredity
Aktívna účasť – domáci autor prednášky 3 kredity
domáci spoluautor prednášky 2 kredity
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Registračný poplatok 0 €

Registrácia - Poštou na adresu: A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 
Telefonicky: 02/5564 7247, 0911 038 002, e-mail: steiningerova@amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top