Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ENDOKRINOLOGICKÝ SEMINÁR 2017

    11. 12. 2017 | LuMia Bahurina 119/20
    034 91 Ľubochňa

Program

16:00 – 16:20 Privítanie, Úvod do problematiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
16:20 – 17:20 Bezpečnosť liečby rastovým hormónom
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
17:20 – 18:20 Dojča s Prader-Wili syndrómom
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
18:20 – 19:00 Edukácia v ošetrovateľstve, špecifiká detského veku
Bc. Zuzana Antolová
19:00 – 19:20 Diskusia, záver
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top