Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    20. - 21. 4. 2018 | Hotel Residence Donovaly

PRÍHOVOR

Vážení kolegovia,

Onkourologické sympózium, ktoré sa uskutoční 20. - 21. 4. 2018 v hoteli Residence na Donovaloch je zamerané na problematiku diagnostiky a liečby karcinómu prostaty, močového mechúra a obličiek. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti oslovil nielen slovenských urológov, ktorí sa zoberajú problematikou onkourológie, ale aj odborníkov z oblasti klinickej onkológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny. Teším sa, že na našu výzvu zareagovali významný odborníci z uvedených odborov a prisľúbili aktívnu účasť na tomto podujatí, ktoré si pri svojom zrode dalo za cieľ vytvoriť podujatie, ktoré bude významnou odbornou platformou pre postgraduálne vzdelávanie v oblasti onkourológie. Podobne ako minulý rok je sympózium otvorené pre všetky farmaceutické spoločnosti, ktoré prejavia záujem podporiť túto výnimočnú formu prezentácie. Veríme, že sa Onkourologického sympózia – 2018 zúčastní čo najviac odborníkov z urológie, onkológie a ďalších príbuzných odborov, ktoré sa stretávajú pri liečbe onkourologických pacientov.

za Výbor SUS

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top