Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    20. - 21. 4. 2018 | Hotel Residence Donovaly

REGISTRÁCIA/POPLATKY

Predbežný harmonogram:

Piatok 20. 4. 2018

15:00 – Registrácia
16:00 – 19:00 – Odborný program
20:00 – Diskusný večer

Sobota 21.4.2018

8:00 – Registrácia
9:00 – 14:00 – Odborný program
14:00 – Obed

Registračný poplatok:
50 €


Iné poplatky:

Diskusný večer 20. 4. 2018 – 15 €
Obed a občerstvenie 21. 4. 2018 – 10 €


Spôsob platby
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 13. 4. 2018)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
                       Banka: UniCredit Bank
                       Číslo účtu: 1026852003/1111
                       IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                       Variabilný symbol: 20418

                       SWIFT: UNCRSKBX
                       Poznámka: meno účastníka

Rezidenti
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
hradí v plnej výške registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe rezident.

V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje.
Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim.
Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov.
Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie za ubytovanie.
Informácia o výške nepeňažného plnenia Vám bude zaslaná poštou.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top