Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Detská fakultná nemocnica Košice
  Pod odbornou garanciou:
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Lekárska fakulta
  Slovenská spoločnosť infektológov SLS

  2. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE
  s medzinárodnou účasťou

  21. - 22. 9. 2018 | Hotel Yasmin Tyršovo nábrežie 1675/1,
  040 01 Košice

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Hlavné témy
Problematika infekčných ochorení v detskom veku
Aktuality v očkovaní
Kazuistiky
Varia

Organizačný výbor
MUDr. Dana Hudáčková
MUDr. Gabriela Kissová
MUDr. Anna Szabóová
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Organizačný sekretariát
Ing. Dana Chodasová • A-medi management, s. r. o.
mobil: +421 903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, www.amedi.sk

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top