Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE
    s medzinárodnou účasťou

    21. - 22. 9. 2018 | Hotel Yasmin Tyršovo nábrežie 1675/1,
    040 01 Košice

Prihovor

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pred dvoma rokmi sme s „malou dušičkou“ organizovali konferenciu k 90. výročiu narodenia primára MUDr. Jána Virgalu. Aj napriek našim obavám konferencia mala veľký úspech, samozrejme hlavne pre meno a charizmu nášho primára. Odborný program bol veľmi široký a zaujímavý, prednášky z rôznych odborov medicíny spájali infekcie. Zišiel sa veľký počet aktívnych aj pasívnych účastníkov, ako aj gratulantov. Potešení takýmto úspechom sme sa rozhodli, po prerokovaní s Výborom Slovenskej spoločnosti infektológov, pokračovať v organizovaní konferencie v intervaloch dvoch rokov.
Sme veľmi radi, že Vás môžeme privítať na 2.dňoch detskej infektológie, ktorá sa koná v hoteli Yasmin v Košiciach, pod odbornou garanciou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Lekárskej Fakulty, Slovenskej spoločnosti infektológov SLS a Detskej fakultnej nemocnice Košice.
Pilierom programu konferencie ostávajú infekčné ochorenia v detskom veku v rôznych odboroch medicíny a stále aktuálna téma očkovania. Program obohatí účasť významných osobností z oblasti infektológie a vakcinológie zo susednej Českej republiky.
Ďakujem za podporu všetkým, ktorí stáli pri organizovaní tohto podujatia.
Prajeme Vám príjemný pobyt v jednom z najkrajších miest našej republiky, veľa nových odborných poznatkov a priateľských stretnutí.
Za organizačný výbor
MUDr. Dana Hudáčková
Primárka Detského infekčného oddelenia

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top