Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • DIEŤA S PORUCHOU SLUCHU:
  DIAGNOSTIKA A LIEČBA
  POSTGRADUÁLNY KURZ

  22. - 23. 11. 2018 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

  22. – 23. novembra 2018, Horný Smokovec

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Koordinátori vedeckého programu
MUDr. Andrej Koman, Košice
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Brno
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, Bratislava
MUDr. Milan Urík, Ph.D., Brno

Témy
Organizácia starostlivosti o deti s poruchou sluchu.
Sanačná a rekonštrukčná chirurgia stredného ucha
u dieťaťa a Kochleárna implantácia u dieťaťa.

Pozvaní prednášajúci

MUDr. Marián Sičák, PhD.
Otorinolaryngologická ambulancia,
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica

Dr. George Kyriafinis
I. klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Aristotelovej
univerzity Solún, Grécko
Mgr. Silvia Adzimová
Ambulancia klinickej logopédie, Ústredná vojenská
nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Mgr. Silvia Hovorková, PhD.
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Poprad
PaedDr. Martina Rzymanová
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Poprad

Organizačný sekretariát
Ing. Dana Chodasová
A-medi management, s. r. o.
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
www.amedi.sk

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top