Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • DIEŤA S PORUCHOU SLUCHU:
    DIAGNOSTIKA A LIEČBA
    POSTGRADUÁLNY KURZ

    22. - 23. 11. 2018 | GRAND HOTEL BELLEVUE**** Horný Smokovec

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Registrácia
22. – 23. 11. 2018

Registračný poplatok
   
 do 31. 10. 2018 od 01. 11. 2018
2 dni 85 € 100 €
1 deň 45 € 55 €
Disekcia
spánkovej kosti
150 € 160 €
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom
na účet po dodržaní stanoveného termínu.

Iné poplatky
Obed 22.11. 2018 8 €
Obed 23.11. 2018 8 €
Spoločenský večer 22.11. 2018 25 €

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Spôsob platby

– prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                     Banka: UniCredit Bank
                     SWIFT: UNCRSKBX
                     IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                     Variabilný symbol: 231118
                     Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

– v hotovosti pri registrácii

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 903 224 625

back to top