Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • MEDZINÁRODNÝ 12. KONGRES CHIRURGIE RUKY

    15. - 16. 11. 2018 | Hotel Victoria V. Žingora 9820, 036 01 Martin

INFORMÁCIE

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Poplatok do 30. 9. 2018  80 €
Poplatok po 30. 9. 2018  90 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

INÉ POPLATKY – PLATBA V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
Spoločenský večer 30 €
Obed 15 €

BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU
– prevodom na účet
– v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 151118
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

WORKSHOP 16. 11. 2018 (doobeda)
Zlomeniny distálneho rádia, metakarpov a článkov prstov ruky v spolupráci so spoločnosťou MEDIN Slovensko
Odborný garant a prednášajúci: doc. MUDr. Jaroslav Pilný, PhD.
Program:
A. Distálny rádius:
1. Zlomeniny distálneho rádia (anatómia, diagnostika, ošetrenie)
2. Predstavenie a popis inštrumentária MEDIN (didaktický film)
2. Aplikácia volárnej dlahy MEDIN (didaktický film)
3. Nácvik aplikácie dlahy na modeli skeletu radia

B. Metakarpy a články prstov ruky:
1. Zlomeniny metakarpov (spôsoby ošetrenia)
2. Zlomeniny článkov prstov (spôsoby ošetrenia)
3. Otvorené poranenia skeletu ruky
4. Nácvik aplikácie externého fixatéra na modeli skeletu ruky

Prihlásiť sa na workshop je možné do 15.10.2018 pri online registrácii alebo mailom na steiningerova@amedi.sk.

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top