Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • MEDZINÁRODNÝ 12. KONGRES CHIRURGIE RUKY

    15. - 16. 11. 2018 | Hotel Victoria V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Abstrakty

ABSTRAKTY
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný mailom na:
steiningerova@amedi.sk, napísaný v programe Microsoft Word písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované. Abstrakty posielajte na steiningerova@amedi.sk do 3. 10. 2018.

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top