Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV.
    ŠKOLA
    MLADÝCH
    UROLÓGOV

    11.-12.5. 2018 | Hotel Dukla Prešov

INFORMÁCIE

Ako miesto podujatia sme vybrali Hotel Dukla v Prešove, ktorý Vám ponúka kombináciu účasti na odbornom programe,
ubytovanie a zapojenie sa do diskusného večera na jednom mieste.


Hlavnou témou podujatia bude endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení,
s ktorou prichádzate do kontaktu vo Vašej každodennej praxi. V rámci podujatia budú zabezpečené
živé prenosy z operačných výkonov, laparoskopické a endoskopické trenažéry.


Mladí urológovia majú akciu plne hradenú (okrem registračného poplatku 20 €).


Tešíme sa na Vašu účasť, Vaše odborné príspevky a na spoločné stretnutie.MIESTO KONANIA:
Hotel Dukla, Prešov

TERMÍN:
11.-12. 5. 2018

HLAVNÁ TÉMA:
Endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení

ABSTRAKTY:
Abstrakty posielajte najneskôr do 20. 4. 2018 na e-mailovú adresu:
mladiurologovia2018@gmail.com

Štruktúra abstraktu:
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko.
Členie abstraktu: úvod, materiál a metodika, výsledky a záver.

POPLATKY:
Registračný poplatok – 20 €
Obed 11. 5. 2018 – 10 €
Večera 11. 5. 2018 – 15 €
Obed 12. 5. 2018 – 10 €

Spôsob platby:
v hotovosti pri registrácii
prevodom na účet
Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 12518
Poznámka: meno účastníka

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do systému Postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME.
Pasívna účasť:
11. 5. 2018 5 kreditov
12. 5. 2018 3 kredity
Aktívna účasť:
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov

UBYTOVANIE:
HOTEL DUKLA, Prešov
Single room – 40 €

Double room – 74 €
V cene uybtovania sú zahrnuté aj raňajky.
Po prijatí prostriedkov na náš účet Vám bude zaslaná faktúra.
Ubytovanie si môžete zarezervovať v online registrácii, alebo mailom na steiningerova@amedi.sk.


Spôsob platby:
prevodom na účet najneskôr do 2. 5. 2018.
Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 112518
Poznámka: meno účastníka


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top