Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • IV.
    ŠKOLA
    MLADÝCH
    UROLÓGOV

    11.-12.5. 2018 | Hotel Dukla Prešov

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Mgr. Klára Steiningerová 

steiningerova@amedi.sk
0911 038 002


A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, Bratislava 831 01
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top