Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIX. GETLÍKOV DEŇ

    14. 03. 2019 | Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Petržalka

Informácie

DÁTUM a MIESTO KONANIA

14. marec 2019
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Kongresová sála 8:30 – 18:00 hod. (Registrácia 
7:30 – 8:30 hod.)


REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky, suplementum kompletného znenia prednášok.
Kongresové materiály (taška, suplementum) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní
stanovených termínov.

Lekár........................................ 15 €
Sestra - členka SK SaPA................. 10 €
Sestra - nečlenka ........................ 13 €


Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA.


POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


DOPRAVA

Z Hlavnej železničnej stanice bus č. 93 na Lúky II. (ZŠ Budatínska) Budatínska
a odtiaľ bus č. 99 
na Nemocnica Antolská.
Zo ŽST Petržalka autobus č. 59 / č. 99.
Z Autobusovej stanice autobus č. 88 na Bulíkovu a odtiaľ bus č. 99 na Nemocnica Antolská.


PARKOVANIE

V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené (1 hod/1€),
preto odporúčame 
parkovanie na priľahlých uliciach.


Spôsob platby

– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 7. 3. 2019)
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 14319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Úhrada prevodom do 7. 3. 2019

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely
identifikácie platiteľa.
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol
použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj
v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top