Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIX. GETLÍKOV DEŇ

    14. 03. 2019 | Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Petržalka

    Celoslovenská pracovná konferencia
    s medzinárodnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Pod odbornou garanciou:
LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

PREZIDENT KONFERENCIE


doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com


KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
MUDr. Monika Grešíková, PhD.
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH.


DÁTUM a MIESTO KONANIA

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
14. marec 2019, Kongresová sála, 8:30 – 18:00 hod.

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top