Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    05. – 06. 04. 2019 | Residence Hotel & Club 198, 976 39 Donovaly

Rezidenti

Rezidenti*
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje.
Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim.
Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov.
Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie za ubytovanie. Informácia o výške nepeňažného plnenia Vám bude zaslaná poštou.

*Rezident musí byť členom SUS.

Platinový partner

Generálny partner

Hlavný partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top